Участие на Бистришките баби в международен концерт, организиран от ЮНЕСКО – 18 март 2013 г., гр. Париж, Франция