Участие на Бистришките баби в международен концерт, организиран от ЮНЕСКО – 18 март 2013 г., гр. Париж, Франция

Oсма сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство и Втора среща на категория 2 центрове- 2-7 декември 2013 г., гр. Баку, Азербайджан
20/01/2016
Изложба „Багри от вековете: Старинни шевици от Софийско ” 12 до 28 декември 2013 г., гр. София
20/01/2016