10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 14-15 юни – Брач, Хърватия

Семинар относно ключовите концепции и прилагането на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво в Скопие – 11.04-15.04.2016г.
14/05/2016
Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. за опазване на нематериално културно наследство” – 13-17 юни 2016г. в Букурещ, Румъния
30/06/2016