18-ти Международен Фолклорен Фестивал Велико Търново и Конференция „Народният Танц Като Елемент На Традиционната Култура”, 18-25 юли 2015 г.

Kръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”, София, 8 август 2015 г.
13/01/2016
XI Национален събор на българското народно творчество, Копривщица, 7-9 август 2015 г.
20/01/2016