Международен форум, 70-тата години ЮНЕСКО, София, 12-13 декември 2015 г.

България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство
04/06/2014
Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”, София, 19 ноември 2015 г.
13/01/2016