Международен форум, 70-тата години ЮНЕСКО, София, 12-13 декември 2015 г.