Kонференция „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина”, София, 23-24 април 2015 г.

Общо събрание 2015 г.
20/01/2016
Международен фестивал на Eтнографския филм, София, 11-16 май 2015 г.
20/01/2016