Kръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”, София, 8 август 2015 г.

18-ти Международен Фолклорен Фестивал Велико Търново и Конференция „Народният Танц Като Елемент На Традиционната Култура”, 18-25 юли 2015 г.
20/01/2016
Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.
13/01/2016