Oсма сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство и Втора среща на категория 2 центрове- 2-7 декември 2013 г., гр. Баку, Азербайджан

Участие на Бистришките баби в международен концерт, организиран от ЮНЕСКО – 18 март 2013 г., гр. Париж, Франция
20/01/2016
Международен фестивал за етноложки филми – 5-8 септември 2013 г., гр. Белград, Сърбия
20/01/2016