XI Национален събор на българското народно творчество, Копривщица, 7-9 август 2015 г.