Регионален Център СофияЮНЕСКО е създаден през 2011 г. като един от седемте центъра категория 2 под егидата на ЮНЕСКСО в света.

 

Съучредители на Регионалния Център са Министерство на културата на Република България, Министерство на външните работи на Република България и Българска академия на науките.

 

Обхват: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър, Република Молдова, Република Северна Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора и Украйна.

 

Мисия на Регионалния център:

  • Насърчаване на активното сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво;
  • Иницииране и осъществяване на инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа, посредством обучения, споделяне на добри практики и др.

 

Изпълнителен директор на Регионален Център София – ЮНЕСКО е д-р Ирена Тодорова.