Пътешествие из многообразието и споделеното знание