Documentation and presentation of intangible cultural heritage

24/04/2023

Семинарът „Документиране и представяне на нематериалното културно наследство“ започва тази седмица

Семинарът „Документиране и представяне на нематериалното културно наследство“ започва на 25 април На 25 април стартира обучителният семинар „Документиране и представяне на нематериалното културно наследство“. Той […]