The living heritage of traditional Bulgarian cuisine

25/01/2023

Живото наследство на традиционната българска кухня – семинар в Смолян

ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА КУХНЯ Проект на Регионален център София – ЮНЕСКО   Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под […]